Voľné pracovné miesta

  1. Učiteľ elektrotechnických predmetov

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v elektrotechnickom odbore

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

     Pedagogická spôsobilosť a prax vítaná.

      Týždenný úväzok v školskom roku 2021/2022:  plný

            Plat: 915,00 Eur + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

           Termín nástupu: ihneď

           Pracovný pomer na dobu určitú

            Písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  na adresu školy

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

                Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy

                e-mail: valockaj@gmail.com, zssvk@svsbb.sk,  

                tel.: 047/4830295

%d blogerom sa páči toto: