Voľné pracovné miesta

Školník – údržbár

           Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácií a armatúr, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

           Termín prijatia do pracovného pomeru:  01.06.2022

           Týždenný úväzok: 20 hodín

           Pracovný pomer na dobu určitú

           Plat: 373,87 Eur/mesiac

            Kvalifikačné predpoklady:

  •  ukončené stredné vzdelanie/výučný list/
  •  manuálna zručnosť v oblasti opráv a údržby budovy a areálu školy
  •  vodičské oprávnenie skupiny B

           Požadované doklady:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • fotokópia vodičského oprávnenia skupiny B
  • súhlas s použitím osobných údajov

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní

      na osobný pohovor.

Termín na prijatie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru:  do 27.05.2022

Učiteľ elektrotechnických predmetov

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v elektrotechnickom odbore

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

     Pedagogická spôsobilosť a prax vítaná.

      Týždenný úväzok v školskom roku 2021/2022:  plný

           Plat: 915,00 Eur + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

           Termín nástupu: ihneď

           Pracovný pomer na dobu určitú

Písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  na adresu školy

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

                Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy

                e-mail: valockaj@gmail.com, zssvk@svsbb.sk,  

                tel.: 047/4830295

%d blogerom sa páči toto: