Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Ing. Ján VALOCKA
riaditeľ školy
Ing. Ján GREGUŠ
zástupca riaditeľa školy

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Beáta BERNÁTHOVÁ
vyučujúca TSV
Mgr. Mária PETREZSÉLYOVÁ
vyučujúca ANJ a KAJ
Mgr. Zuzana SĽUKOVÁ
vyučujúca ANJ, SJL
Mgr. Ivana LABUDOVÁ
vyučujúca NEJ
Mgr. Eva ŠTRBÍKOVÁ
vyučujúca SJL, OBN a ETV
Mgr. Kristián BARTOŠ
vyučujúci NAB
Ing. Dušan TEREK
vyučujúci predmetov výpočtovej techniky
Mgr. Monika MAZÚCHOVÁ
vyučujúca MAT

Učitelia odborných predmetov

Ing. Igor MEDVECKÝ
vyučujúci strojárskych predmetov
Ing. Jozef VAJDÍK
vyučujúci strojárskych predmetov
Ing. Ján VALOCKA
vyučujúci predmetov výpočtovej techniky
Ing. Hana VRŠKOVÁ
vyučujúca ekonomických predmetov
Ing. Dušan ČIERNY
vyučujúci elektrotechnických predmetov
Ing. Ján GREGUŠ
vyučujúci strojárskych predmetov
Mgr. Nikoleta ROŠTÁŠOVÁ
vyučujúca predmetov výpočtovej techniky

Majstri odbornej výchovy

Jozef BALGA
majster odbornej výchovy STR
Václav GÁLIK
majster odbornej výchovy ELE
Ivan OČENÁŠ
majster odbornej výchovy STR
Ladislav HÍVEŠ
majster odbornej výchovy ELE
Mgr. Zuzana BARCÍKOVÁ
majsterka odbornej výchovy GDM
BC. Andrea LAŠŠANOVÁ
majsterka odbornej výchovy GDM

Bc. Jana FÓNODOVÁ
majsterka odbornej výchovy EKO
Bc. Michal ŠTULRAJTER
majster odbornej výchovy ELE