Pedagogický zamestnanci

Vedenie školy

Ing. Ján VALOCKA
riaditeľ školy

Ing. Ján GREGUŠ
zástupca riaditeľa školy

 

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Alžbeta ČÓRIOVÁ
vyučujúca predmetov SJL, DEJ

Mgr. Janka DULOVÁ
vyučujúca TSV

Mgr. Tatiana TUHÁRSKA
vyučujúca ANJ a KAJ

Mgr. Terézia KALMÁROVÁ
vyučujúca ANJ, KAJ

Mgr. Miroslava BOBÍKOVÁ
vyučujúca NEJ

Mgr. Eva ŠTRBÍKOVÁ
vyučujúca SJL, OBN a ETV

Mgr. Kristián BARTOŠ
vyučujúci NAB

Ing. Dušan TEREK
vyučujúci predmetov výpočtovej techniky

Mgr. Monika MAZÚCHOVÁ
vyučujúca MAT

Učitelia odborných predmetov

Ing. Zuzana BOSMANOVÁ
vyučujúca elektrotechnických predmetov

Ing. Miroslav CHROMÝ
vyučujúci predmetov výpočtovej techniky

Ing. Igor MEDVECKÝ
vyučujúci strojárskych predmetov

Ing. Mária KRAJČOVIČOVÁ
vyučujúca ekonomických predmetov

Ing. Jozef VAJDÍK
vyučujúci strojárskych predmetov

Ing. Ján VALOCKA
vyučujúci predmetov výpočtovej techniky

Ing. Hana VRŠKOVÁ
vyučujúca ekonomických predmetov

Ing. Dušan ČIERNY
vyučujúci elektrotechnických predmetov

Ing. Ján GREGUŠ
vyučujúci strojárskych predmetov

Mgr. Ondrej GÖMÖRY

vyučujúci predmetov výpočtovej techniky

Majstri odbornej výchovy

Jozef BALGA
majster odbornej výchovy STR

Rastislav CHROMÝ
majster odbornej výchovy STR

Ladislav HÍVEŠ
majster odbornej výchovy ELE

Bc. Zuzana BARCÍKOVÁ
majsterka odbornej výchovy GDM

Andrea PLEVJAKOVÁ
majsterka odbornej výchovy GDM

Bc. Michal ŠTULRAJTER
majster odbornej výchovy GDM