Kontakt

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

SEKRETARIÁT ŠKOLY
047 / 483 02 95
skola@sos-vk.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK
047 / 483 02 65
zssvk@svsbb.sk

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši je Banskobystrický samosprávny kraj