História školy

Vznik Strednej odbornej školy siaha do roku 1980, kedy vzniklo Stredné odborné učilište strojárske vo Veľkom Krtíši. Pripravovalo kvalifikovanú mládež na robotnícke povolania v strojárskych a elektrotechnických profesiách pre podniky LIAZ, TESLA, Baňa Dolina a iné. V roku 1993 zriaďuje Krajský úrad Banská Bystrica v priestoroch Stredného odborného učilišťa Strednú priemyslenú školu. Táto škola prispievala významnou mierou k rozšíreniu štúdia pre žiakov regiónu v oblasti moderných technických vied akými sú elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy a technicko-informatické služby v elektrotechnike. Spojením týchto dvoch škôl v roku 2002 vzniká Združená stredná škola vo Veľkom Krtíši. Od roku 2002 prebieha výučba v novopostavenej modernej budove. Od septembra 2008 škola nesie názov Stredná odborná škola.

%d blogerom sa páči toto: