Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.

Predseda rady školy

Mgr. Eva ŠTRBÍKOVÁ

Členovia rady školy

ZÁSTUPCOVIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Mgr. Eva ŠTRBÍKOVÁ
Ladislav HÍVEŠ

ZÁSTUPCA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Viera Červočová

ZÁSTUPCOVIA RODIČOV

Eva Cesnaková
Peter Turan
Igor Slovenčák

ZÁSTUPCA ŽIAKOV

Dušana Zuzinová

ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA

Ing. Anna Orfánusová
Mgr. Silvia Mašlárová
MUDr. Ondrej Kollár
MUDr. Mirko Trojčák

%d blogerom sa páči toto: