Informácie o škole

Vážení rodičia, milí žiaci a široká verejnosť,

dovoľte, aby som Vás privítal na oficiálnej webovej stránke Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši. Som nesmierne rád, že ste si počas „blúdenia“ po internete našli čas navštíviť aj našu webovú stránku.

Naša škola má už vyše 35-ročnú históriu a sme veľmi radi, že každým rokom sa nám darí vychovávať výnimočných a úspešných absolventov. Dnes máme na škole vyše 200 žiakov a som rád, že sa nám stále hlási dostatočný počet žiakov základných škôl. Moderná doba 21. storočia prináša množstvo zaujímavých možností aj v oblasti vyučovania. Preto sa snažíme neustále modernizovať materiálno-technické vybavenie školy tak, aby spĺňalo požiadavky súčasnej doby. 

V súčasnosti sa snažíme neustále sa zapájať do projektov vyhlásených Úradom vlády SR, Európskou úniou a rôznymi inými štátnymi a súkromnými inštitúciami a môžem s hrdosťou konštatovať, že sa nám ich darí úspešne realizovať a aj vďaka týmto projektom môžeme modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu posúvať stále ďalej a žiakom prinášať nové možnosti výučby a vzdelávania…

Ing. Ján Valocka
riaditeľ školy