www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
JANUÁR / FEBRUÁR 2019

31. 01. 2019 - Polročné vysvedčenie
01. 02. 2019 - Polročné prázdniny
Úspech našich žiačok v Poprade
Žiačky SOŠ Veľký Krtíš – Erika Matejková, Dušana Zuzinová a Bianka Tučeková z III.B triedy sa zúčastnili 25. marca 2019 celoslovenského kola súťaže „Patrí politika do školy?“. Po úspešných dvoch kolách, ktoré sa uskutočnili v Žiari nad Hronom a v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj posledného kola v Poprade. V konkurencii trojčlenných družstiev prezentovali svoje pripravené projekty a diskutovali s odbornou porotou o riešení problémov, ktoré vnímajú v svojom okolí.
Na druhej vyučovacej hodine sa dňa 26. 3. 2019 uskutočnila odborná prednáška na tému "Drogy a bezpečnosť v cestnej premávke". Prednášku realizuje PZ Veľký Krtíš prostredníctvom pani Nyékiovej. Zúčastnenými boli žiaci prvých ročníkov.
Odborná prednáška PZ
Našej škole prebieha dňa 22. marca 2019 odborná prednáška doplnená videofilmom s názvom "Život a tvorba A. H. Škultétyho", ktorú pripravila pani Mgr. Hroncová. Rodák z Veľkého Krtíša - August Horislav Škultéty, bol významnou slovenskou osobnosťou 19. storočia a preto sme túto prednášku veľmi radi zrealizovali pre našich žiakov.
Odborná prednáška o A.H. Škultétym
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
SOŠ Veľký Krtíš v zmysle zákona zverejňuje Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 (.pdf)
Zverejnené kritériá
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk