www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
3. 12. 2018 - Olympiáda zo SJL
4. 12. 2018 - Výstava M. Čalomija
5. 12. 2018 - Vianočný pinpongový turnaj
6. 12. 2018 - Mikuláš na škole
7. 12. 2018 - Stužková slávnosť
Halloween na škole
26. 10. 2018
Posledný deň pred jesennými prázdninami sa niesol v duchu Halloweenu. Už od samotného rána nám v školskom rozhlase vysielala tajomná hudbu.
Putovná výstava "Zrkadlo"
03. 12. 2018
Putovná výstava "Zrkadlo" sa nám opätovne počas tohto ako aj minulého týždňa premiestňovala na ďalšie základné školy v okrese Veľký Krtíš. Konkrétne 20. 11. 2018 naši žiaci z II.B triedy otvorili výstavu v ZŠ Čebovce. Následne sa dňa 27. 11. 2018 táto výstava opätovne pod vedením majstra odbornej výchovy pána Júliusa Kniesnera premiestnila na ZŠ Hrušov.
Prednáška "Alzheimerova choroba"
Pre žiakov študijných odborov tretích ročníkov sa uskutočnila 20. 11. 2018 odborná prednáška na tému Alzheimerova choroba. Prednáška bola realizovaná pod záštitou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši.
20. 11. 2018
VIAC INFORMÁCIÍ
Viac informácií zo života školy a jej diania nájdete na našej FACEBOOKOVEJ STRÁNKE ako aj v časti ŽIVOT NA ŠKOLE.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk