www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
JANUÁR / FEBRUÁR 2019

31. 01. 2019 - Polročné vysvedčenie
01. 02. 2019 - Polročné prázdniny
Úspech našich žiačok v Poprade - 1.miesto
Žiačky SOŠ Veľký Krtíš – Erika Matejková, Dušana Zuzinová a Bianka Tučeková z III.B triedy sa zúčastnili 25. marca 2019 celoslovenského kola súťaže „Patrí politika do školy?“. Po úspešných dvoch kolách, ktoré sa uskutočnili v Žiari nad Hronom a v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj posledného kola v Poprade. V konkurencii trojčlenných družstiev prezentovali svoje pripravené projekty a diskutovali s odbornou porotou o riešení problémov, ktoré vnímajú v svojom okolí.
Na druhej vyučovacej hodine sa dňa 26. 3. 2019 uskutočnila odborná prednáška na tému "Drogy a bezpečnosť v cestnej premávke". Prednášku realizuje PZ Veľký Krtíš prostredníctvom pani Nyékiovej. Zúčastnenými boli žiaci prvých ročníkov.
Odborná prednáška PZ
Našej škole prebieha dňa 22. marca 2019 odborná prednáška doplnená videofilmom s názvom "Život a tvorba A. H. Škultétyho", ktorú pripravila pani Mgr. Hroncová. Rodák z Veľkého Krtíša - August Horislav Škultéty, bol významnou slovenskou osobnosťou 19. storočia a preto sme túto prednášku veľmi radi zrealizovali pre našich žiakov.
Odborná prednáška o A.H. Škultétym
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
SOŠ Veľký Krtíš v zmysle zákona zverejňuje Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 (.pdf)
Zverejnené kritériá OZNAM
PRIJIMACIE SKÚŠKY ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV
sa uskutočnia 1. kolo 13. mája 2019 o 8,00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš.
Výsledky PS
Výsledky prijímacích skúšok

I. kolo 2. termín PS zo dňa 16. 05. 2019 (.pdf)

I. kolo 1. termín PS zo dňa 13. 05. 2019 (.pdf)
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk