www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
 
 

25. 09. 2018
Aktualizácia webovej stránky

19. 09. 2018
Prednáška CPPPaP Adaptačný proces

03. 09. 2018
Otvorenie školského roka 2018/2019
19. 09. 2018
Prednáška CPPPaP Adaptačné opatrenia
Okrem tradičného vyučovania počas školského roka pripravujeme našim žiakom rôzne zaujímavé diskusie a prednášky. Dňa 19. 9. 2018 žiaci prvých ročníkov mali prednášku od pani Mgr. Márii Deákovej z CPPPaP na tému Adaptačný proces.
03. 09. 2018
Otvorenie školského roka 2018/2019
Na Slovensku sa dnes 3. septembra 2018 otvorili brány základných a stredných škôl po letných prázdninách. Nebolo tomu inak ani na našej strednej škole, kde pani riaditeľka Ing. Zuzana Bosmanová spoločne so svojou zástupkyňou Ing. Laura Virágovou a pedagogickými kolegami slávnostne otvorila nový školský rok 2018/2019.
29. 06. 2018
Ukončenie školského roka 2017/2018
V piatok 29. 6. 2018 však bol deň, kde naši žiaci dostali koncoročné vysvedčenia. Okrem iného boli odovzdané aj pochvaly a diplomy od riaditeľky školy za reprezentáciu školy, športové súťaže ako aj iné aktivity do ktorých sa počas školského roka mohli žiaci zapojiť.
03. 06. 2018
Výstava "Zrkadlo"
Stredná odborná škola Veľký Krtíš pod záštitou Gallery VK a vďaka podpore Bailando caffe pripravila výstavu prác žiakov prvého ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií. Ide o výstavu pod názvom "Zrkadlo", ktorú pod vedením majstra odbornej výchovy Júliusa Kniesnera žiaci pripravili a bola inštalovaná dnes v Bailando caffe Veľký Krtíš.
24. 05. 2018
Odovzdanie maturitných vysvedčení 2018
V živote sa vždy niečo začne a musí sa aj skončiť. Dnes je ten deň, keď sme sa rozlúčili s našimi maturantmi zo študijných odborov grafik digitálnych médií a technika a prevádzka dopravy. Pani riaditeľka Ing. Zuzana Bosmanová spoločne so zástupcom školy Ing. Jánom Valockom ako aj triednymi učiteľmi - Ing. Laurou Virágovou (IV.B) a Ing. Igorom Medveckým (IV.A) slávnostne odovzdali maturitné vysvedčenia našim žiakom a rozlúčili sa s nimi.

Našim absolventom prajeme veľa osobných ako aj pracovných úspechov na ceste životom, aby sa im splnili ich plány vízie, ktoré si stanovia v ďalších etapách svojho života.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk
WYSIWYG Web Builder