www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
29. 09. 2018
Noc výskumníkov 2018
Festival Noc výskumníkov 2018 sa už tradične organizuje v posledný septembrový piatok. Ide už o 12. ročník Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Aj naši žiaci spoločne s pedagogickým dozorom sa zúčastnili v ESC Banská Bystrica dňa 28. 9. 2018 tohto zaujímavého festivalu.
19. 09. 2018
Prednáška CPPPaP Adaptačné opatrenia
Okrem tradičného vyučovania počas školského roka pripravujeme našim žiakom rôzne zaujímavé diskusie a prednášky. Dňa 19. 9. 2018 žiaci prvých ročníkov mali prednášku od pani Mgr. Márii Deákovej z CPPPaP na tému Adaptačný proces.
03. 09. 2018
Otvorenie školského roka 2018/2019
Na Slovensku sa dnes 3. septembra 2018 otvorili brány základných a stredných škôl po letných prázdninách. Nebolo tomu inak ani na našej strednej škole, kde pani riaditeľka Ing. Zuzana Bosmanová spoločne so svojou zástupkyňou Ing. Laura Virágovou a pedagogickými kolegami slávnostne otvorila nový školský rok 2018/2019.
09. 10. 2018
Putovná výstav žiakov 2018-2019

08. 10. 2018
Prednáška - Pravda o drogách

29. 09. 2018
Noc výskumníkov 2018

19. 09. 2018
Prednáška CPPPaP Adaptačný proces

03. 09. 2018
Otvorenie školského roka 2018/2019
3. 10. 2018
Putovná výstava žiakov 2018-2019 - Bušince
Žiaci prvého a druhého ročníka našej školy študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií v aktuálnom školskom roku pripravili putovnú výstavu, ktorú dňa 2. 10. 2018 inštalovali na ZŠ v Bušinciach, ktorá bola spojená s besedou.
3. 10. 2018
Celoškolské rodičovské združenie
Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční 17.10.2018 /streda/ o 15,00 hod. a hneď po ňom cca 15,30 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia všetkých tried.
8. 10. 2018
Prednáška - Pravda o drogách
Na začiatku týždňa - v pondelok 8. 10. 2018 sa uskutočnila v priestoroch našej školy zaujímavá odborná prenáška od pána Milana Vrábeľa z Občianskeho združenia Slovensko bez drog.Prednášky sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov spoločne s pedagogickým dozorom.

9. 10. 2018
Putovná výstava žiakov 2018-2019 - Želovce
Putovná výstava "Zrkadlo" sa  9. 10. 2018 premiestnila do Základnej školy v Želovciach. Pán Július Kniesner spoločne so žiakmi študijného odboru GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ uskutočnil inštaláciu výstavy. Zároveň prebehla aj zaujímavá beseda so žiakmi základnej školy.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk