Učebne odborných predmetov

Učebne informatiky a grafiky

Učebňa zabezpečovacej techniky a techniky budov

Učebňa mechatroniky

Učebňa CNC obrábania

Učebňa strojárstva

Učebňa elektrotechniky – elektrotechnické laboratórium

Učebňa výpočtovej techniky – Platforma CAD systémov

Učebňa PLC

Návrat na predchádzajúcu stránku