Turnaj v stolnom tenise žiakov základných a stredných škôl

Dňa 19.12.2022 sa na našej škole konal turnaj v stolnom tenise žiakov základných a stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili žiaci ZŠ Vsevoloda Čechoviča, ZŠ A.H.Škultétyho, žiaci ZŠsMŠ Bušince a žiaci zo Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši.

Na 1.mieste sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy s materskou školou Bušince.

Druhé miesto obsadili žiaci zo Základnej školy A.H.Škultétyho

Na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy Vsevoloda Čechoviča.

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Jakub Strhár zo ZŠsMŠ Bušince.

Ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.