Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 24.11.2022 študenti našej školy testovali svoje jazykové zručnosti na olympiáde z anglického jazyka. Prvou časťou bol test zameraný na používanie jazyka, počúvanie s porozumením a čítanie. Druhou časťou bol ústny prejav, kde študenti pracovali vo dvojiciach a argumentovali svoj názor.
Na 1.mieste sa umiestnil D.Zúr (žiak III.B), ktorému srdečne gratulujeme.