Deň študentstva a imatrikulácie prvákov

Ako vznikol deň študentstva? Viacerí naši študenti nevedeli na túto otázku odpovedať, pretože nepoznali historický kontext a dôvod osláv tohto dňa a znamenal pre nich iba deň voľna. Myslíme si, že na krvavé udalosti, ktoré tomu predchádzali netreba zabúdať, a preto sme sa rozhodli, že ho študentom bližšie predstavíme, a to prostredníctvom viacerých vstupov v školskom rozhlase. Dozvedeli sa viac o udalostiach roku 1939 aj o tých o päť desaťročí neskôr v roku 1989.

Následne sme Deň študentstva aj oslávili, a to privítaním nových študentov na našej škole. Tradičné imatrikulácie sme si po covidovej prestávke mohli konečne naplno užiť. Potešili sa najmä druháci, ktorí pripravovali študentom prvých ročníkov súťažné úlohy a tiež tresty za ich nesplnenie, ktoré neboli vždy príjemné. Pochutnať si totiž na jogurte s cesnakom či pikantnou omáčkou nebol asi gurmánsky zážitok pre žiadneho zúčastneného. Napokon to však všetci úspešne zvládli a boli pasovaní žiakmi našej školy.

Rovnako tak sme sa snažili privítať a predstaviť našu školu a učebné odbory aj našim nádejným prvákom. Tí si počas prehliadky školy mohli pozrieť učebne strojných mechanikov, strojárstva, elektrotechnikov, CNC sústruh, lasery vypaľujúce do dreva a ocele, grafické štúdio, 3D tlačiareň, posilňovňu a ďalšie materiálno-technické vybavenie školy.

Odprezentovali sme im možnosti na našej škole aj formou zážitkového vzdelávania, konkrétnejšie prostredníctvom aplikácie svojich teoretických a manuálnych zručností v praxi.  Žiaci deviatych ročníkov sa rozdelili do viacerých skupín na základe preferencií svojich záujmov a otestovali svoje manuálne zručnosti v jednotlivých učebniach odborného výcviku. Žiaci si mohli vyrobiť malé kladivko, tričko s vlastnou potlačou či absolvovať fiktívny pracovný pohovor.

Veríme, že terajším prvákom, rovnako ako aj tím budúcim, sa bude na škole iba dariť, páčiť a budú dosahovať výborné študijné výsledky.