Virtuálna prehliadka školy

Pripravili sme si pre vás sériu 360º fotografií našej školy. Na jednotlivých záberoch si môžete prezrieť okolie školy, spoločné priestory ale aj jednotlivé učebne v ktorých prebieha teoretická a praktická výučba. Pokiaľ by ste mali záujem o individuálnu prehliadku podrobnosti sa nachádzajú na tomto odkaze.

Ovládanie 360º záberov je ľahké a intuitívne. Kliknutím a podržaním ľavého tlačidla myši pridržíte danú scénu a pohybom do strán natáčate obraz požadovaným smerom. Kliknutím na tlačítko VR sa vám fotografia zobrazí na celej obrazovke.

Areál školy
Vestibul
Spoločenská miestnosť
Učebne všeobecno-vzdelávacích predmetov
Učebne odborných predmetov
Učebne odborného výcviku
Učebňa telesnej výchovy