Úvodná stránka

Nástup do školy – testovanie

Milí rodičia, žiaci a kolegovia
testovanie potrebné k zabezpečeniu nástupu do školy 11.1. , je zatiaľ plánované 9.1. od 9:00 do 17:00 v budove Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho Veľký Krtíš.
Tí, ktorí ešte nehlasovali v ankete o tom , či sa zúčastnia testovania na EduPage tak stále môžu urobiť.
Vzhľadom na stále meniacu sa situáciu Vás prosím aby ste sledovali stránku školy, a EduPage.

Ďakujeme