Voľné pracovné miesta

Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

     Majster odbornej výchovy –  pre učebný odbor technicko-administratívny                                                        pracovník

                                                  a študijný odbor grafik digitálnych médií

Počet voľných miest: 1

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a výučný list

        s ekonomickým zameraním

      – znalosť grafických programov výhodou

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

      Pedagogická spôsobilosť a prax vítaná.

      Týždenný úväzok v školskom roku 2023/2024:  plný

            Mesačný plat: 938  Eur + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

            Termín nástupu: 01.09.2023

            Pracovný pomer na dobu určitú

            Písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  na adresu školy v termíne

do 23.08.2023.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

                Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy

                e-mail:  zssvk@svsbb.sk

                tel.: 047/4830295

%d blogerom sa páči toto: