Učebné odbory

Stredná odborná škola Veľký Krtíš pre školský rok 2020/2021 ponúka nasledovné učebné odbory:

UČEBNÉ ODBORY

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
6475 H technicko – administratívny pracovník
2464 H strojný mechanik
2478 F strojárska výroba