Technicko-administratívny pracovník / Technicko-administratívna pracovníčka

6475 H

 • trojročný učebný odbor
 • absolventi získajú výučný list

Žiaci počas štúdia získajú poznatky a zručnosti z oblasti :

 • obsluhy kancelárskej a výpočtovej techniky
 • viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • ovládať základy technického kreslenia a strojníctva
 • aktívne využívať počítačové systém
 • viesť ekonomickú dokumentáciu vo firme v oblasti podnikania
 • pracovať v oblasti administratívy, zásobovania a skladovania

 

Uplatnenie žiakov:

 • pracovník/čka vo výrobných podnikoch
 • operátor/ka výroby
 • pracovník/čka v obchodných a zásielkových organizáciách
 • zásobovač/čka, skladník,/čka pokladník/čka
 • asistent/ka vedúceho pracovníka
 • asistent/ka účtovníka

Školský vzdelávací program – Technicko administratívny pracovník