Štúdijné odbory

Štúdijné odbory dĺžkou štúdia trvajú 4. roky a sú ukončené maturitnou skúškou, kde žiak po jej úspešnom absolvovaní získa maturitné vysvedčenie.

Stredná odborná škola Veľký Krtíš pre školský rok 2020/2021 ponúka štúdijné odbory:

ŠTÚDIJNÉ ODBORY

3447 K grafik digitálnych médií
2679 K mechanik mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik
– informačné technológie
– technika budov