Strojný mechanik / Strojná mechanička

2464 H

  • trojročný učebný odbor
  • absolventi získavajú výučný list
  • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu

Žiaci sa počas štúdia naučia :

  • poznania a používania základných strojných súčiastok
  • rozlišovania a používania technických materiálov
  • ovládania práce s ručným a strojovým opracovaním súčiastok
  • realizovania montáž, demontáže a opravy strojov a zariadení

Uplatnenie žiakov:

  • absolvent/ka sa ako odborne kvalifikovaný pracovník/čka môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení
  • uplatnenie je taktiež v oblasti automobilového priemyslu a výroby

Školský vzdelávací program