Strojárska výroba

2478 F

  • dvojročný učebný odbor
  • absolvent získava vysvedčenie o záverečnej skúške
  • možnosť dokončenia si 9. ročníka

Učebný odbor strojárska výroba je určený pre žiakov základných škôl, končiacich v nižšom akov 9.ročníku.Štúdium prebieha počas dvoch rokov a je ukončené záverečnou skúškou, na základe ktorej žiak po úspešnom absolvovaní získava vysvedčenie o záverečnej skúške.

Žiak sa počas štúdia naučí :

  • obrábania a opracovávania rôznych kovov
  • vytvárania rôznych pracovných ako aj dekoračných predmetov z ocele

Žiak po úspešnom zvládnutí môže pokračovať v ďalšom štúdiu vo vybranom študijnom alebo učebnom odbore.

 

Školský vzdelávací program – Strojárska výroba