Školy ostanú zatvorené do odvolania

Vážení kolegovia, rodičia a žiaci.

Úradu verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie.

Samoštúdium žiakov bude zabezpečené prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára.

Ďakujeme