Škola, v ktorej to žije

Uplynulý týždeň bol na našej škole rušnejší než obvykle. Hneď v jeho úvode sme si posvietili na vedomosti našich žiakov, získané počas ich štvorročného štúdia na našej škole, a to praktickou  maturitnou skúškou. Žiaci boli rozdelení do viacerých skupín na základe ich študijného odboru, pričom každý bol špecifický – maturanti buď prezentovali svoje predpripravené výrobky alebo ich vyrábali priamo v škole, podľa témy, ktorú si v daný deň vyžrebovali a následne ich tiež obhajovali pred skúšajúcou komisiou. Samozrejme, tak ako sme predpokladali, naši študenti bez väčších problémov zvládli ich skúšku dospelosti. Niektoré práce nás dokonca veľmi milo prekvapili a boli hodnotené veľmi pozitívne aj externými skúšajúcimi. Všetkým našim maturantom ešte raz gratulujeme a veríme, že tak ako písomné a praktické maturity, zvládnu aj poslednú časť maturít, ústne skúšky.

Po náročnejšom štarte do nového týždňa sme jeho zvyšok poňali oddychovejšie. Naši žiaci sa podľa vlastných preferencií rozdelili do dvoch skupín a vo štvrtok sa polovica z nich vybrala spolu s OOCR Novohrad a Podpoľanie pomôcť našej prírode. Spoločnými silami vyčistili od smetí a od všetkého, čo do prírody nepatrí pripravovaný náučný chodník Babka, ktorý aj žiaci našej školy pravidelne navštevujú, a to nielen počas svojho voľného času, ale aj v rámci školských akcií. Slnečný deň strávený so spolužiakmi v prírode tak obohatili aj o pomoc nášmu okoliu a spojili tak príjemné s užitočným.

Druhá časť študentov sa vydala na exkurziudo Bratislavy, kde si poprezerala štúdiá televízie Markíza. Najprv si pozreli štúdio Telerána tak, ako ho poznáme z ranného vysielania a následne sa sústredila ich pozornosť na zákulisie a s ním spojené technické vybavenie a spoluprácu členov tímu, ktorí ho pripravujú. Potom si detailne prezreli aj štúdio Televíznych novín, kde sa dozvedeli veľa informácií zo zákulisia a prípravy spravodajstva. Študenti si vyskúšali čítačky, prácu strihača ba dokonca i obsluhu režisérskeho pultu. Naši žiaci tak mohli priamo v praxi odskúšať svoje zručnosti nadobudnuté počas odborného výcviku. Keďže na prácu v televízii by im vedomosti získané v priebehu štúdia na našej škole asi nestačili, išli sa pozrieť na možnosti pokračovania v ďalšom svojom štúdiu na vysokej škole, a to konkrétne na Paneuróspku vysokú školu v Bratislave. Pán prodekan im v krátkosti predstavil možnosti ponúkané ich vysokou školu a naši študenti si tiež mohli vyskúšať prácu v jednotlivých učebniach. Za túto možnosť ďakujeme pani mentorke pôsobiacej na našej škole, pani Mgr. Veronike Oláhovej, ktorá u nás pracuje cez Národný projekt – Regionálna platforma odborného vzdelávania a ďakujeme tiež Regionálnemu centru kariéry vo Veľkom Krtíši, v spolupráci s ktorým bola daná exkurzia realizovaná.

V najbližších dňoch nás čaká zážitkové vyučovanie a prijímacie pohovory našich budúcich prvákov, na ktorých sa už teraz tešíme. Naša škola je jednoducho miestom, kde to žije.