Projekty

Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši sa neustále snaží zapájať sa do rôznych projektov a výziev vyhlásených inštitúciami Slovenskej republiky ako aj Európskou úniou a na základe týchto výziev získavať granty na rôzne činnosti a aktivity.

V súčasnosti sa snažíme neustále sa zapájať do projektov vyhlásených Úradom vlády SR, Európskou úniou a rôznymi inými štátnymi a súkromnými inštitúciami a môžem s hrdosťou konštatovať, že sa nám ich darí úspešne realizovať a aj vďaka týmto projektom môžeme modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu posúvať stále ďalej a žiakom prinášať nové možnosti výučby a vzdelávania.