Prezentácie našej školy na základných školách v okrese

V mesiacoch január a február 2023 naši pedagógovia spolu s mentorkou realizovali prezentácie našej školy pre žiakov 9.ročníkov na základných školách v rámci okresu Veľký Krtíš. Predstavili sme naše študijné a učebné odbory a ich využiteľnosť na pracovnom trhu, ozrejmili sme rozvoj odborných zručností nielen v našich učebniach, ale aj v spolupráci s zamestnávateľmi prostredníctvom duálneho vzdelávania, do ktorého je Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši zapojená.