Prerušenie vyučovania – aktualizácia

Vážení kolegovia, rodičia a žiaci

usmernením ministerky školstva sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Samoštúdium žiakov bude zabezpečené prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

O ďalších informáciach Vás budeme informovať pomocou edupage, školskej stránky www.sos-vk.sk a školského FB profilu.

Rovnako Vás žiadame, aby ste nevyužívali voľno na voľnočasové aktivity, cestovanie a výlety.
Ďakujeme

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/