Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Tento týždeň u nás prebehla aj praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky odborov grafik digitálnych médií, mechanik – mechatronik a mechanik – elektrotechnik

Niektorí študenti si zvolili dlhodobejšiu prácu na maturitnom projekte, ktorý úspešne obhájili, iní maturovali tradičnou formou.

Všetkým študentom srdečne gratulujeme!