Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Opis projektu – Nabíjacia stanica pre elektromobily pri SOŠ Veľký Krtíš

Základné údaje

Realizáciou projektu sme  vybudovali verejne prístupnú stojanovú nabíjaciu stanicu DC 25 kW pre elektromobily s jedným nabíjacím konektorom typu CCS Combo 2  s výstupným výkonom 1 x 25 kW. Miesto umiestnenia nabíjacej stanice je na verejne prístupnom parkovisku pred budovou školy.

Lokalita

Miesto na umiestnenie elektrickej nabíjacej stanice je pred budovou školy Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš, kde sú vyčlenené dve parkovacie miesta pre parkovanie vozidiel využívajúcich elektrickú nabíjaciu stanicu. Keďže škola sa nachádza priamo na sídlisku Viničky, môže nabíjacia stanica slúžiť nielen zamestnancom školy ale predovšetkým obyvateľom tohto sídliska, ktoré je najväčšie v meste. Parkovacie miesta sa nachádzajú v areály školy, ktorý je na pozemku vo vlastníctve VÚC BB.

Zdôvodnenie

Jedna z úloh vyplývajúca z Akčného plánu na podporu rozvoja elektromobility v SR – rozšírenie elektromobility na Slovensku a vybudovaním verejne prístupných nabíjacích staníc uľahčiť rozhodovanie tým, ktorí chcú tento alternatívny spôsob dopravy využívať a tak prispieť k lepšiemu životnému prostrediu

  • Vybudovaná širšia sieť nabíjacích staníc a ich verejná dostupnosť v meste môže viesť k nepriamej nepriamej podpore nákupu elektromobilov, nakoľko sa uľahči rozhodovanie osobám, ktoré uvažujú nad kúpou elektromobilu s cieľom prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.
  • Celosvetový trend prechodu na výrobu elektromobilov – podpora výstavby nabíjacích staníc je preto kľúčová k rozširovaniu elektromobilov. Je tomu najmä pri verejne dostupných nabíjacích staniciach umiestnených v blízkosti bytových domov, keďže ich obyvatelia nedisponujú vlastnými garážovým státím, kde by si elektromobily mohli nabíjať. Podpora infraštruktúry mestského nabíjania, aby ľudia mali možnosť odparkovať na sídlisku svoj elektromobil a nabiť si ho napr. počas noci. Toto by mohol byť obmedzujúci faktor pri rozhodovaní sa obyvateľov pri kúpe elektromobilu. 
  • Zvýšenie dostupnosti nabíjania pre ľudí žijúcich na sídliskách bez možnosti súkromného nabíjania vo vlastných parkovacích priestoroch
  • Nedostatočný počet nabíjacích staníc mimo hlavných cestných ťahov, podpora infraštruktúry mestského nabíjania. V okolí Veľkého Krtíša sa v súčasnosti nenachádza žiadna verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica. Najbližšia DC nabíjacia stanica je umiestnená  vo Zvolene. Plánovaná je výstavba AC nabíjacích staníc, no tie sú tiež minimálne v cca 20 km vzdialenosti od okresného mesta.
  • Rozšírenie elektromobility na Slovensku, predovšetkým v južných okresoch BB kraja, kde v súčasnosti sú len dve AC nabíjacie stanice (v Balážskych Ďarmotách a Ipeľské Predmostie), ale žiadna DC stanica.
  • V rámci tohto projektu bude k vyhradeným dvom parkovacím miestam privedený prívod elektrickej siete, po týchto stavebných úpravách sa upraví miesto inštalácie nabíjacej stanice a následne osadí a inštaluje nabíjacia stanica, ktorá bude vybratá na základe výsledku prieskumu trhu.
  • Ako najvhodnejší typ stanice vzhľadom na účel nabíjacej stanice pre rýchlo nabíjanie elekromobilov je predmetom projektu DC stanica s jedným nabíjacím konektorom typu CCS Combo 2  s výstupným výkonom 1 x 25 kW.
  • Presné miesto realizácie : Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš, GPS: 48.214196663, 19.344735146

Technická špecifikácia nabíjacej stanice

 ✓ Maximálny nabíjací výkon: 1 x 25 kW

✓ Pracovný prúd: 32A max.

✓ Vstupné napätie: 230/400V 50Hz

✓ Teplotný rozsah: -20 °C až +60°C

✓ Typ konektoru: 1 x CCS Combo 2, kábel, v zmysle normy IEC 62196

✓ Počet súčasne nabíjaných vozidiel: 1

✓ Certifikát: CE

✓ Krytie: IP54

✓ Indikácia stavu: LED

✓ Materiál: hliník/UV odolný plast

✓ Dotyková obrazovka/Mobilná aplikácia

✓ Automatický výber vozidla, informácie na obrazovke o stave nabíjania, indikácia stavov trojfarebnou LED (voľno, nabíjanie, chyba)