Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 9.12. sa na našej škole konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, pozostávajúca z troch častí- online test, transformácia textu a ústny prejav.

Na 1.mieste sa umiestnil S. Michalička z II.B. triedy, ktorému srdečne gratulujeme.