Nepedagogickí zamestnanci

VEDÚCA ÚTVARU EKONOMIKY A PREVÁDZKY

Ing. Petronela VIAZANIČKOVÁ
 

SEKRETÁRKA RIADITEĽA ŠKOLY

Viera ČERVOČOVÁ
 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA

Marta VLADÁROVÁ
 

ŠKOLNÍK

Július ROŠTÁŠ
 

UPRATOVAČKY

Zdenka RÁKOŠOVÁ
Elena ORLAYOVÁ