Národný projekt BBSK

Stredná odborná škola Veľký Krtíš realizuje Národný projekt 1 s názvom: Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“.

Bližšie informácie nájdete na  https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt

Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze: AKTUALITY BBSK