Mechanik mechatronik / Mechanička mechatronička

 2679 K

 • štvorročný študijný odbor s rozšíreným odborným výcvikom
 • absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list
 • možnosť získania § 21 – elektrotechnická spôsobilosť

Žiaci počas štúdia získajú poznatky a zručnosti :

 • rozlišovania a používania elektrotechnických materiálov
 • zobrazovanie základných strojových súčiastok a ich sústav na 3D modeloch
 • riešenia elektrotechnických schém zariadení
 • riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov
 • poznania a princípov automatizačnej techniky
 • ovládanie operačných systémov technickej mechaniky a mechatroniky
 • pracovné návyky a zručnosti z reálnej výroby
 • ovládať základné práce strojového obrábania ako aj počítačom riadenými obrábacími strojmi

Uplatnenie žiakov :

viac odborový kvalifikovaný pracovník/pracovníčka schopný/á vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostike, nastavovaní a opravách elektropneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, automatizovaných systémov ako aj počítačmi riadených obrábacích strojov.

Školský vzdelávací program – Mechanik mechatronik

CNC fréza s automatickou výmenou nástroja