Mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička – informačné technológie

2697 K

 • štvorročný študijný odbor
 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list
 • možnosť získania § 21 – elektrotechnická spôsobilosť
 • žiaci si vyberajú túto špecializáciu v druhom ročníku

 

Žiak počas štúdia získa poznatky a zručnosti z oblasti :

 • multimediálnych a IKT technológií
 • programovania webových aplikácií a moderných softvérových platforiem
 • návrhu 3D modelov a finálnej realizácie na 3D tlačiarni
 • konštrukcie inteligentných robotických technológií

Uplatnenie žiakov:

 • možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole
 • samostatný podnikateľ v oblasti elektrotechniky so špecializáciou na informačné technológie
 • programátor inteligentných robotických technológií

Školský vzdelávací program -Mechanik elektrotechnik