Grafik digitálnych médií / Grafička digitálnych médií

 

3447 K

 • štvorročný študijný odbor
 • absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list

Žiaci počas štúdia získajú poznatky a zručnosti :

 • fotografovania digitálnym zrkadlovým fotoaparátom v profesionálnom fotografickom štúdiu a úpravy fotografií v rastrovom editore
 • vytvárania ilustrácií a grafických návrhov vo vektorovej grafike
 • sadzba, zalamovanie a grafická príprava tlačovín
 • tvorba webových stránok
 • grafický návrh reklamných predmetov a ich realizácia
 • tvorby 3D modelov a následnej realizácia 3D tlače
 • zaznamenanie a spracovanie videa

Uplatnenie žiakov :

 • možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole
 • samostatný podnikateľ v oblasti grafického dizajnu
 • moderátor v rádiu alebo televízii
 • grafik v reklamnej agentúre

Školský vzdelávací program – Grafik digitálnych médií