Elektromechanik / Elektromechanička – úžitková technika

2683 H 15

 • trojročný učebný odbor
 • absolventi získajú výučný list
 • možnosť získania § 21 – elektrotechnická spôsobilosť

Žiaci sa naučia :

 • rozpoznávať elektrické súčiastky
 • čítať technické výkresy
 • opravovať elektrické zariadenia
 • robiť kontrolu a servis elekrotechnických zariadení
 • získajú prácovné návyky a zručnosti

Uplatnenie žiakov:

 • samostatný podnikateľ/ka v oblasti elektrotechniky so zameraním na úžitkovú techniku
 • predajca elektrotechnických spotrebičov
 • servisný technik/čka pre elektrotechnické spoločnosti
 • el. údržbár/údržbárka

Školský vzdelávací program – elektromechanik úžitková technika

Videoprezentácia učebne: elektrotechnické laboratórium