Kategória: Novinky

[Návod]Prvé prihlásenie sa do Office365

Všetky služby Office vyžadujú meno a heslo, ktoré sú len pre tieto služby. Bez tohto hesla nemôžete služby využívať. V našej škole každému učiteľovi a študentovi škola vygenerovala prihlasovacie meno a dočasné heslo, ktoré vyzerá...

Dôležité informácie k začiatku školského roka 2020/2021

Na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ vydáva riaditeľ Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. V zmysle uvedeného pokynu upravujem nasledovne prevádzku školy v období od 2....

Letná fotografická súťaž

Stredná Odborná škola si tento rok pre Vás pripravila novú fotografickú📸 LETNÚ SÚŤAŽ,🌞🌊 do ktorej sa môže zapojiť úplne každý !👥AKO NA TO?1) Daj lajk na našu fb stránku školy2) Pošli nám fotku tvojho najkrajšieho...

Maturity

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.