Kategória: Novinky

[Návod]Prvé prihlásenie sa do Office365

Všetky služby Office vyžadujú meno a heslo, ktoré sú len pre tieto služby. Bez tohto hesla nemôžete služby využívať. V našej škole každému učiteľovi a študentovi škola vygenerovala prihlasovacie meno a dočasné heslo, ktoré vyzerá...

Dôležité informácie k začiatku školského roka 2020/2021

Na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ vydáva riaditeľ Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. V zmysle uvedeného pokynu upravujem nasledovne prevádzku školy v období od 2....