Najnovšie články

[Návod]Prvé prihlásenie do Teams

Tento návod vám ukáže kroky prvého prihlásenia sa do online verzie Teams cez webový prehliadač a stiahnutie aplikácie do počítača. Zároveň si aplikáciu nastavíte tak, aby fungovala správne kamera, mikrofón aj zdieľanie obrazovky. Teams.microsoft.com Otvorí...

[Návod]Prvé prihlásenie sa do Office365

Všetky služby Office vyžadujú meno a heslo, ktoré sú len pre tieto služby. Bez tohto hesla nemôžete služby využívať. V našej škole každému učiteľovi a študentovi škola vygenerovala prihlasovacie meno a dočasné heslo, ktoré vyzerá...

Dôležité informácie k začiatku školského roka 2020/2021

Na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ vydáva riaditeľ Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. V zmysle uvedeného pokynu upravujem nasledovne prevádzku školy v období od 2....