Najnovšie články

Prednáška „Aktuálny trh práce“

Dňa 13.11.2023 sa na našej škole konala prednáška pod záštitou marketingového manažéra z najväčšieho pracovného portálu na Slovensku, p. Martina Menšíka. Prezentácia bola orientovaná aktuálny trh práce, ako a kde si absolventi stredných škôl môžu...

Exkurzia do spoločnosti Wittur Krupina

Naši žiaci sa zúčastnili exkurzie do spoločnosti WITTUR v Krupine , ktorá vyrába komponenty, moduly a systémy vo výťahovou priemysle. Oboznámili sa so spoločnosťou prostredníctvom prezentácie, z ktorej sa dozvedeli zaujímavé informácie o spoločnosti Wittur...

Halloween na našej škole

SOŠ sa v priebehu dneška zmenila na miesto, kde by sa v noci nechcel ocitnúť žiadny smrteľník. Žiacke masky, ovocný punč, tajomná hudba znejúca zo školského rozhlasu, ako aj hrôzostrašné tekvice dotvárali atmosféru dnešného dňa,...

Otvorenie školského roka 2023/2024 

Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra 2023 o 8.30 hod na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy.

Exkurzia SISME SLOVAKIA s.r.o.

Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť. Presvedčili sa o tom aj naši žiaci z odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ktorí dňa 17.05.2023 absolvovali exkurziu v spoločnosti SISME SLOVAKIA s.r.o. Žiakom bol priblížený výrobný...

Digitálne zručnosti v online europass platforme

Žiaci končiacich ročníkov dnes absolvovali školenie a samotnú prípravu životopisov vo formáte Europass pod záštitou Mgr. Haviarovej zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Žiaci získali nielen digitálne zručnosti v online europass platforme, ale aj reflektovali získané...