6. február 2017
 
Život na škole
Počas školského roka sa realizujú na našej škole viaceré zaujímavé kultúrne ako aj športové podujatia, ktorých cieľom je žiakom okrem tradičného vyučovania vytvoriť aj podmienky pre ich osobnostný rozvoj.
Aktivity počas školských rokov
- Šk. rok 2018/2019 - Šk. rok 2017/2018 - Šk. rok 2016/2017
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk