6. február 2017
 
Školský časopis SOŠka
Školská časopis - SOŠka má za sebou už niekoľko ročnú tradíciu. Prvé vydanie časopisu SOŠka uzrelo svetlo sveta na konci školského roka 2010/2011 - jún 2011. Odvtedy vyšli úspešne 10 čísiel tohto školského časopisu a žiaci a učitelia si už zvykli, že 2 krát za pol rok výjde súhrn aktuálnych noviniek zo života školy. Časopis SOŠka má pod vedením Mgr. Eva Štrbíková.
Vydané čísla časopisu SOŠka
- Školský časopis SOŠka - jún 2011 - Školský časopis SOŠka - december 2011 - Školský časopis SOŠka - máj 2012 - Školský časopis SOŠka - december 2012 - Školský časopis SOŠka - jún 2013 - Školský časopis SOŠka - december 2013 - Školský časopis SOŠka - jún 2014 - Školský časopis SOŠka - december 2014 - Školský časopis SOŠka - jún 2015 - Školský časopis SOŠka - február 2016 - Školský časopis SOŠka - december 2017
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk