6. február 2017
 
Školská televízia - TV SCHOOL
Školská televízia - TV SCHOOL začalo svoje pôsobenie v školskom roku 2016/2017. V rámci svojej činnosti sa snaží pripravovať televízne relácie a reportáže zo života školy.  Tím redakcie SOŠka vedie majster odbornej výchovy Bc. Ján Ondrejkov.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk