6. február 2017
 
Rok 2018/2019
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Prehľad udalostí v šk. roku 2018/2019
- Otvorenie školského roka 2018/2019 - 3.9.2018 - Prednáška CPPPaP Adpatačný proces - 19.9.2018 - Noc výskumníkov 2018 - 28. 9. 2018 - Putovná výstava žiakov 2018-2019 - Prednáška - Pravda o drogách - 08. 10. 2018

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk