6. február 2017
 
Rok 2018/2019
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Prehľad udalostí v šk. roku 2018/2019
- Otvorenie školského roka 2018/2019 /04. 09. 2018/ - Prednáška CPPPaP - Adapatačný proces /19. 09. 2018/ - Noc výskumníkov 2018 /29. 09. 2018/ - Putovná výstava „Zrkadlo“ – ZŠ Bušince /02. 10. 2018/ - Prednáška OZ Slovensko bez drog /08. 10. 2018/ - Putovná výstava „Zrkadlo“ – ZŠ Želovce /09. 10. 2018/ - Autosalón Nitra 2018 /11. 10. 2018/ - Divadelné predstavenie „Trinásta komnata“ /12. 10. 2018/ - Výchovný koncert "Životný štýl - hudba" - Putovná výstava „Zrkadlo“ – ZŠ M. Kameň /16. 10. 2018/ - Účelové cvičenia žiakov školy /18. 10. 2018/ - Odborná exkurzia žiakov na STK Veľký Krtíš /22. 10. 2018/ - Putovná výstava „Zrkadlo“ – ZŠ D. Strehová /23. 10. 2018/ - Halloween na škole /26. 10. 2018/ - Regionálna fotografická súťaž Lučenec /13.11.2018/ - Burza informácií Veľký Krtíš /15.11.2018/ - Odborná prednáška - Alzheimerova choroba /20.11.2018/ - Stolnotenisový turnaj školy /5.12.2018/ - Mikuláš na škole /6.12.2018/ - Silák školy 2018 /14.12.2018/ - Imatrikulácie 2018 /14.12.2018/ - Miss školy 2018 /20.12.2018/
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk