6. február 2017
 
Rok 2017/2018
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Prehľad udalostí v šk. roku 2017/2018
- Otvorenie školského roka 2017/2018 - 4.9.2017 - Okresné kolo cezpoľného behu 2017 - 28.9.2017 - Účelové cvičenie 2017 - 29. 9. 2017 - Noc výskumníkov 2017 - 29. 9. 2017 - Prednáška - Pravda o drogách - 8.11.2017 - Prenáška - Obchodovanie s ľuďmi a Alkohol, drogy a bezpečnosť na cestách - 15.11.2017 - Stolnotenisový turnaj - 15.11.2017 - Imatrikulácie 2017 - 16.11.2017 - Silák školy 2017 - 16.11.2017 - Deň študenstva na SOŠ Veľký Krtíš - 16.11.2017 - Mikuláš na škole - 6.12.2017 - Vianočný koncert - 18. 12. 2017 - Vianočné trhy 2017 - 21. 12. 2017 - Výstava Zrkadlo 2018 - Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2018 - Koniec školského roka 2017/2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk