Rok 2016/2017
Prehľad udalostí v šk. roku 2016/2017
- Otvorenie šk. roka 2016/2017 - Fotogaléria priestorov školy - Pozorovanie mesiaca - 18.9.2016 - Imatrikulácie 2016 - Silák školy 2016 - Miss školy 2016 - Školenie žiackých školských rád 2016 - Patent žiaka - Pozorovanie mesiaca 14.11.2016 - Fotografická súťaž Lučenec - 24.11.2016 - Mikuláš na škole - 6.12.2016 - Vianočný týždeň 2016 - Lyžiarsky kurz 2017 - Stavanie snehuliaka - 2.2.2017 - Dni techniky 2017 - 8. a 15.2.2017 - Zážitkové vyučovanie žiakov ZŠ - 23.2.2017 - Koncert - Voda nad zlato - 7.3.2017 - Beseda - Prevencia chorôb - 7.3.2017 - Športový deň SOŠ - 14. a 15.5.2017 - Maturity 2017 - PFIČMS - Čo vieš o hviezdach ? - 30.03.2017 - Medzinárodný deň letectva - beseda - 10.4.2017 - Praktické maturitné skúšky - 11. a 12. 4. 2017 - Umelecká súťaž - Svetový deň grafiky - 27. 4. 2017 - Stolnotenisový turnaj Želovce - 25. 4. 2017 - Odovzdávanie maturitných vysvedčení - 26. 5. 2017 - Exkurzia v Banskej Štiavnici - 16. 6. 2017 - Odovzdávanie výučných listov - 21. 6. 2017 - Koniec školského roka 2016/2017 - 30. 6. 2017
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk