6. február 2017
 
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2018/2019
Halloween na škole
Posledný deň pred jesennými prázdninami sa niesol v duchu Halloweenu. Už od samotného rána nám v školskom rozhlase vysielala tajomná hudbu. Počas prestávok medzi vyučovaním sa po chodbách školy začali zjavovať rôzne strašidlá. Samotným vrcholom dnešného dňa bolo odovzdávanie cien jednotlivým žiakom, ktorí sa zapojili do halloweenskych súťaží, ktoré boli realizované počas celého týždňa:

- Súťaž o najkrajšie vyrezanú Halloweensku tekvicu
- Súťaž o najlepšiu Halloweensku masku

Zároveň sa vyhlásili výsledky Súťaže o najlepšie práce s protidrogovou tematikou a tu vyhrali : Sandra Galambova ,Paťo Stojka a Miroslav Kašiar.
26. 10. 2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk