6. február 2017
 
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Aktivity v šk. roku 2018 / 2019
Putovná výstava "Zrkadlo" - ZŠ D. Strehová
Putovná výstava "Zrkadlo" práve dnes 23. 10. 2018 opäť zmenila svoje miesto inštalácie. Majster odbornej výchovy pán Július Kniesner spoločne so žiakmi prvého ročníka uskutočnili inštaláciu výstavy v ZŠ Dolná Strehová. Od dnešného dňa do piatku si budú môcť žiaci ZŠ, ich pedagógovia, rodičia ako aj verejnosť pozrieť výstavu prác žiakov študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií zo Strednej odbornej školy vo Veľko Krtíši. Samozrejme v rámci výstavy bola uskutočnená aj diskusia so žiakmi základnej školy.
23. 10. 2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk