6. február 2017
 
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Aktivity v šk. roku 2018 / 2019
Odborná exkurzia na STK Veľký Krtíš
V pondelok 22.10.2018 sa uskutočnila exkurzia pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy na Stanici technickej kontroly vo Veľkom Krtíši. Cieľom exkurzie bolo obohatiť žiakom ich získané teoretické vedomosti o praktické skúsenosti pri kontrole vozidiel.
22. 10. 2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk