6. február 2017
 
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Aktivity v šk. roku 2018 / 2019
Prednáška OZ Slovensko bez drog
V priestoroch našej školy sa uskutočnila dňa 08. 10. 2018 zaujímavá odborná prednáška od pána Milana Vrábeľa z Občianskeho združenia Slovensko bez drog. Prednášky sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov spoločne s pedagogickým dozorom. Obsahom prednášky bolo ukázať možné nástrahy v podobe návykových látok, ktorým by sa mali mladí ľudia vyhýbať. Našim žiakom sa prednáška páčila a bola zároveň doplnená o zaujímavú a podnetnú diskusiu.

08. 10. 2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk