6. február 2017
 
Prednáška - Pravda o drogách - 08. 10. 2018
Na začiatku týždňa - v pondelok 8. 10. 2018 sa uskutočnila v priestoroch našej školy zaujímavá odborná prenáška od pána Milana Vrábeľa z Občianskeho združenia Slovensko bez drog. Prednášky sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov spoločne s pedagogickým dozorom. Obsahom prednášky bolo ukázať možné nástrahy v podobe návykových látok, ktorým by sa mali mladí ľudia vyhýbať. Našim žiakom sa prednáška páčil a bola zároveň doplnená o zaujímavú a podnetnú diskusiu.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2018/2019

 
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk