6. február 2017
 
Putovná výstava žiakov 2018-2019
02. 10. 2018
Žiaci prvého a druhého ročníka našej školy študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií v aktuálnom školskom roku pripravili putovnú výstavu, ktorú dňa 2. 10. 2018 inštalovali na ZŠ v Bušinciach, ktorá bola spojená s besedou.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2018/2019

09. 10. 2018
Putovná výstava "Zrkadlo" sa práve dnes 9. 10. 2018 premiestnila do Základnej školy v Želovciach. Pán Július Kniesner spoločne so žiakmi študijného odboru GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ uskutočnil inštaláciu výstavy. Zároveň prebehla aj zaujímavá beseda so žiakmi základnej školy.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk