6. február 2017
 
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Aktivity v šk. roku 2018 / 2019
Putovná výstava "Zrkadlo" - ZŠ Bušince
Žiaci prvého a druhého ročníka našej školy študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií v aktuálnom školskom roku pripravili putovnú výstavu, ktorú dňa 2. 10. 2018 inštalovali na ZŠ v Bušinciach, ktorá bola spojená s besedou.
02. 10. 2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk