6. február 2017
 
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Aktivity v šk. roku 2018 / 2019
Noc výskumníkov 2018
Festival Noc výskumníkov 2018 sa už tradične organizuje                    v posledný septembrový piatok. Ide už o 12. ročník Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Aj naši žiaci spoločne s pedagogickým dozorom sa zúčastnili v ESC Banská Bystrica dňa 28. 9. 2018 tohto zaujímavého festivalu. Motto tohtoročného festivalu bolo: „Výskumníci v nás“. Slávnostné otvorenia festivalu bolo za prítomnosti predsedu BBSK Ing. Jána Luntera.

Zúčastnení žiaci mali možnosť vidieť vedecké stánky                              a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov                             a výskumníkov z rôznych oblastí.
28. 09. 2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk