6. február 2017
 
Noc výskumníkov 2018 - 28. 9. 2018
Festival Noc výskumníkov 2018 sa už tradične organizuje v posledný septembrový piatok. Ide už o 12. ročník Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Aj naši žiaci spoločne s pedagogickým dozorom sa zúčastnili v ESC Banská Bystrica dňa 28. 9. 2018 tohto zaujímavého festivalu. Motto tohtoročného festivalu bolo: „Výskumníci v nás“. Slávnostné otvorenia festivalu bolo za prítomnosti predsedu BBSK Ing. Jána Luntera.

Zúčastnení žiaci mali možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2018/2019

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk