6. február 2017
 
Prednáška CPPPaP Adaptačný proces - 19. 9. 2018
Okrem tradičného vyučovania počas školského roka pripravujeme našim žiakom rôzne zaujímavé diskusie a prednášky. Dnes 19. 9. 2018 žiaci prvých ročníkov mali prednášku od pani Mgr. Márii Deákovej z CPPPaP na tému Adaptačný proces.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2018/2019

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk