6. február 2017
 
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Aktivity v šk. roku 2018 / 2019
Prednáška CPPPaP - Adaptačný proces
Okrem tradičného vyučovania počas školského roka pripravujeme našim žiakom rôzne zaujímavé diskusie a prednášky. Dnes 19. 9. 2018 žiaci prvých ročníkov mali prednášku od pani Mgr. Márii Deákovej z CPPPaP na tému Adaptačný proces.
19. 09. 2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk