6. február 2017
 
Rok 2017/2018
Vianočné trhy 2017 - 21. 12. 2017
Na našej škole sa stalo už tradíciou zorganizovať vianočný program spojený s vianočnými trhmi. V rámci programu bolo vyhodnotenie našich žiakov, ktorých pani riaditeľka odmenila za reprezentáciu školy v športových podujatiach a iných aktivitách školy. Vyhodnotená bola aj súťaž Vianočné okno v ktorej najkrajšie okná si vyzdobili I.B, II.B, III.B a IV.B trieda na prvom mieste a I.E, II.E a III.E na druhom mieste a na tretom mieste sa umiestnili triedy II.A ,III.A , IV.A ,I.D a II.D. Po vyhodnotení vystúpili naši žiaci s programom.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk